Focus van apex:

Apex rapporteert over 12 denkstijlen die een zwaar stempel drukken op ons gedrag. Deze denkstijlen worden grafisch weergegeven door een uitslag in een grafiek. Belangrijk daarbij is dat we ons ervan bewust moeten zijn dat die denkstijlen een samenhang vertonen en elkaar beïnvloeden: ze kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Bij de analyse van de grafiek is dus niet alleen de hoogte van de uitslag van belang, maar ook de samenhang tussen de schalen.