Beschrijving van de denkstijlen:


 

1. Hulpvaardigheid
De schaal 'hulpvaardigheid' geeft weer de mate waarin iemand er plezier in heeft anderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, de zelfwerkzaamheid en het probleemoplossend vermogen te stimuleren. Mensen die deze stijl hanteren bereiken doelen en nemen besluiten op een participatieve en teamgerichte manier.


2. Relatiegericht
De schaal 'relatiegericht' heeft betrekking op de behoefte aan vriendschappelijke relaties en een grote vriendenkring. Mensen die deze stijl hanteren blijven ook onder stress zeer coöperatief, zorgzaam voor anderen, warm en gevoelig voor anderen. Ze motiveren door hun vriendelijke optreden en zijn vaak meer mens- dan taak-gericht.


3. Goedkeuring
Een hoge score op de stijl 'goedkeuring' wijst op een sterke behoefte aan ondersteuning en goedkeuring door anderen. In stressvolle omstandigheden letten ze er op of ze aardig gevonden worden door anderen; sluiten zich aan bij diegene die een sterke positie inneemt. Ze formuleren doelstellingen zodanig om anderen ermee te plezieren; zaken die fout gaan zien ze graag over het hoofd.


4. Conventioneel
Mensen die de stijl 'conventioneel' hanteren, opereren vooral op basis van beleidsbeslissingen, richtlijnen, regels en procedures. Hun handelen is gericht op het handhaven van de status quo; ze stellen niet al te hoge eisen aan zichzelf.


5. Afhankelijkheid
De stijl 'afhankelijkheid' kenmerkt zich door de behoefte aan fysieke en psychologische zekerheid door noch uitdagend noch bedreigend te zijn voor de omgeving; ze willen orders uitvoeren. Vragen eerst wat anderen willen voor ze met eigen ideeën komen.


6. Gespannenheid
De stijl 'gespannenheid' doet mensen uit de buurt blijven van situaties die mogelijk bedreigend zijn of een risico kunnen betekenen; mogelijk als gevolg van mislukkingen of schuldgevoel. Mensen met deze stijl hebben vaak een laag zelfbeeld; nemen moeilijk besluiten en gaan verantwoordelijkheden uit de weg.


7. Oppositioneel
'Oppositioneel' zijn mensen die overal het fijne van willen weten en daarbij neigen naar scepsis. Gecombineerd met een hoge score op hulpvaardig en resultaat-gericht, leidt dit vaak tot een positief kritische houding; is de score hoog dan probeert men zijn eigen status te vestigen door anderen onderuit te halen.


8. Macht/controle
Mensen die 'macht/controle' als stijlkenmerken hebben nemen graag krachtig de leiding en imponeren graag; vertrouwen op autoriteit en reduceren hun eigen angst en onzekerheid door autoritair of boos gedrag.


9. Competitie
'Competitie' staat voor de drive om te winnen; denken in termen wan winnen of verliezen; het gevoel van eigenwaarde ontlenen aan het winnen. Ze werken graag met mensen die kritiekloos uitvoeren wat ze opgedragen krijgen.


10. Perfectionistisch
Mensen met een 'perfectionistische' denkstijl ontlenen hun bevrediging aan het neerzetten van resultaten en het gezien worden als zelfstandig en onafhankelijk. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan anderen waardoor ze verstrikt kunnen raken in details of het opzetten van minutieuze controle systemen.


11. Prestatie-motivatie
De stijl 'prestatie-motivatie' staat voor dingen goed willen doen en zaken willen doorgronden. Anderen worden aangezet om haalbare doelstellingen na te streven die passen in bredere organisatie doelstellingen. Ten aanzien van taakuitvoering worden heldere en duidelijke normen gehanteerd. Interventies worden niet uit de weggegaan.


12. Zelfontplooiing
Gevoel van eigenwaarde en begrip voor eigen drijfveren en van het leven willen genieten, wordt gerepresenteerd door de stijl 'zelfontplooiing'. Zelfverzekerdheid, brede interesse en uitgesproken ideeën zijn kenmerkend. Dat geldt ook voor een balans tussen gevoel voor taakuitvoering en individuele ontwikkeling.