Zelfonderzoek op afstand

Apex Nederland maakt graag gebruik van moderne communicatie middelen waar dat een zinvolle toepassing is. Daarom hebben wij het mogelijk gemaakt het onderzoek langs elektronische weg te doen: dat spaart tijd en voorkomt ongemakken zoals zoek raken van stukken etc..
Wij ruilen echter snelheid niet in voor kwaliteit. De resultaten van het Apex onderzoek werken niet automatisch zoals een pil die je inneemt. De effecten zijn het meest waardevol als er een degelijke intake (vis a vis) plaats vindt , waar aan de orde is: hoe werkt apex, wat mag je ervan verwachten en wat moet dit onderzoek jou opleveren. Ook de debriefing dient zorgvuldig te gebeuren: interpretatie en vooral wat ga je verder doen met de resultaten.
Vanwege deze kwaliteitsoverwegingen kunnen we "het zelfonderzoek op afstand" alleen aanbieden als er in de omgeving van de kandidaat iemand is die de intake en de debriefing voor zijn/haar rekening neemt en die door Apex Nederland is opgeleid en gelicenceerd zodat een juist gebruik en een correcte interpretatie gegarandeerd kan worden..