Management Skills rapportage

Het management skills rapport. Het skills report is speciaal bedoeld voor Managers. Hierin wordt op basis van de gegeven antwoorden een analyse gemaakt welke dingen waarschijnlijk problemen opleveren bij het leidinggeven met daarbij een of twee adviezen om dit aspect ter hand te nemen.
Het Management Skill's of vaardigheids Rapport is gebaseerd op uw profiel en stelt uw persoonlijke management vaardigheden en potentiële probleemgebieden vast die met uw management stijl verbonden zijn. Het rapport draagt verbeteringen aan voor die gebieden waarvan uw profiel aangeeft dat u minder presteert dan u eigenlijk zou kunnen.

De persoonlijke management vaardigheden en de aanbevelingen voor verbeteringen zijn gebaseerd op onderzoek naar de doelmatigheid van het management. Ook zijn daarbij de ervaringen gebruikt die de afgelopen jaren zijn opgedaan met management en team trainingen.
De management skill's waarop u feedback kunt krijgen zijn:
Plannen; Organiseren;Begeleiden;Leiden; Controleren; Relaties onderhouden.