Wat maakt een organisatie succesvol?

Een organisatie moet er toe doen, moet bestaansreden hebben. De organisatie moet een eigen identiteit hebben. Zij heeft een inspirerende visie en missie, waarin medewerkers zich kunnen identificeren en waar ze enthousiast van worden en blijven.

In een succesvolle organisatie wordt niet alleen gepraat en bespiegelt. Er worden producten en diensten gemaakt waarmee men trots naar de klant kan stappen. Er wordt gewerkt in gezamenlijkheid vanuit het besef dat een evenwichtig team naar de beste prestaties leidt. Daarnaast zijn eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk initiatief kerncompetenties.

Deze succesvolle organisatie zal ook blijvend investeren in het ontwikkelen en leren van zijn medewerkers. Er is een bewustzijn dat een ontwikkelings- en leerklimaat essentieel zijn. Het zijn deze componenten die, in onderlinge balans, een organisatie tot concurrerend, onderscheidend en uiteindelijk succesvol maken.