Wat biedt de Organisatie Ontwikkelings Diagnose?

Het geeft op organisatie niveau inzicht in de gezondheid van de organisatie door een analyse te maken van een achttal relevant gebleken aspecten. Door de organisatie te ‘plotten' op vier essentiële assen met elk twee polen , wordt de actuele en/of gewenste situatie in kaart gebracht. Door naar hun onderlinge balans te kijken, verschijnt de gewenste ontwikkelingsrichting aan de horizon. Er kunnen dan door de organisatie zelfstandige en pro-active keuzes gemaakt worden die treffend zijn en tevens hout snijden. Een uiterst waardevolle en belangrijke bijdrage die leidt tot ‘de juiste dingen gaan doen en de dingen juist doen'. Het is het kompas voor een nomadische trektocht, die we organisatie ontwikkeling noemen. Het leidt tot verdere binding en inspiratie van eenieder in de organisatie. Er ontstaat een juiste balans tussen ziel en zakelijkheid in de organisatie. Overigens is de diagnose breed van perspectief en geeft geen detail informatie.