Beschrijving van vier cruciale assen

De vier assen kruisen elkaar op hun helften en ze hebben elk aan het uiteinde een (tegen)pool.

De verticale as: dit is de identiteit as. Zij representeert de bestaangrond van de organisatie. Op het bovenste deel van de as wordt aangegeven in welke mate er een sterke en onderscheidende visie leeft. De onderste helft geeft aan in welke mate er afspraken en regels zijn waarmee de visie gerealiseerd wordt. De identiteitsas geeft inzicht in welke mate de sturing in een organisatie uit gaat van de visie en missie of van de wet en regelgeving.

De horizontale as: dit is de as die het primaire proces weergeeft. Aan de linkerkant wordt aangegeven de mate waarin de organisatie productgericht werkt, aan de rechterkant wordt aangegeven in welke mate de organisatie werkt vanuit de behoefte die ze bij de klant vindt. De horizontale as geeft de balans weer productgerichtheid en klantgerichtheid. Zijn we meer bezig met het verbeteren van onze producten/diensten dan dat we luisteren naar de klant of markt?

Diagonaal van links onder naar rechts boven: dit is de verantwoordelijkheid-as. Hierop wordt weergegeven hoe de verantwoordelijkheden in de organisatie geregeld zijn. Ligt het accent op collectieve verantwoordelijkheden of wordt juist meer aandacht gegeven aan de individuele initiatieven. Hebben we te maken met een ‘parafen' cultuur of is het ‘iedereen voor zichzelf' om twee uitersten te benoemen.

Diagonaal van rechts onder naar links boven: de leer as. Hierop zien we in welke mate de organisatie statisch is of gericht op voortdurende ontwikkeling. Tevens zien we waar die ontwikkeling zich op richt. Is deze op het individueel leren gericht of meer op het collectief leren. Gaat het om persoonlijke leer en ontwikkelingsdoelstellingen of besteden we systematisch aandacht aan het gezamenlijk leren.