resultaten

Hierbij ziet u een voorbeeld plaatje van een Organisatie Ontwikkelings Diagnose.
Op de 4 assen zijn de scores weergegeven. Tevens geeft de tabel de scores weer. (Er wordt hier nu niet ingegaan op de betekennis en interpretatie)