Progressrapportage

Het progress rapport. Hier worden de ontwikkelingen zichtbaar gemaakt in vergelijking met een eerdere analyse.
Wanneer U denkt dat U in uw werkstijl veranderd bent in de richting waarvoor U gekozen hebt, dan kan een herhaling van de apex analyse geïndiceerd zijn.
Het zo genaamde apex progress rapport biedt u:

Inzicht en bevestiging van de progressie die u gemaakt hebt.
Inzicht in de verschuiving van uw management of denkstijlen.
Inzicht in nieuwe aandachts en verbeterpunten voor het bijstellen van uw persoonlijk ontwikkelings plan