Apex Rapportage

Uitgebreide rapportage

Apex is gedacht als een ontwikkelingsondersteunend hulpmiddel; dat komt ook tot uitdrukking in de wijze van verslaglegging. De rapportage is gelardeerd met opdrachten en oefeningen; alleen het verslag tot u nemen zal weinig ontwikkeling genereren; door actief met de verworven inzichten om te gaan neemt u uw eigen ontwikkeling zelf ter hand; hiervoor krijgt u wel aanwijzingen, maar Apex neemt u het roer niet uit handen.
Door de concreetheid is de rapportage uitstekend geschikt om als input te dienen voor coachingsgesprekken.

Apex levert twee typen rapportages op:

Grafisch verslag:

De resultaten van de antwoorden op de statementlijst worden hierin grafisch weergegeven. Hier is van belang ons te realiseren dat niet alleen de hoogte van de uitslagen bepalend is, maar dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende stijlen een grote rol speelt. Zo onderscheiden we de zogenaamde primaire stijlen en de back-up stijlen. Tot de primaire stijlen behoren die stijlen waarop het hoogst gescoord is; de back-up stijlen zijn die stijlen die daarop volgen. De back-up stijlen differentiëren tussen mensen met eenzelfde primaire stijl.
Bijvoorbeeld: twee persoenen die als primaire stijl hebben: prestatie-motivatie. De een heeft daarbij als back-up relatie gerichtheid; dit leidt tot een vriendelijke maar wel prestatie gerichte stijl. Heeft prestatie-motivatie macht als back-up stijl dan zal het resultaat zijn: een op resultaat gerichte manier van optreden die dwingend, afstandelijk en ik gericht is.

Verbaal verslag;

In dit verslag leest u over de resultaten van de analyse, maar ook over de samenhang en worden er eventueel aanwijzingen gegeven om veranderingen in te zetten.
U kunt gebruik maken van consultants van Apex Nederland voor nabespreking van het verslag en voor verdere begeleiding van het ontwikkelingsproces.

Naast het de twee genoemde verslagen die standaard geleverd worden, is het mogelijk een aanvullend verslag te laten maken.