Wat is Apex?

Apex is een hulpmiddel om tot die zelfreflexie te komen; belangrijk, immers daar ontstaat alle wijsheid. Deze volkswijsheid heeft een hoger waarheidsgehalte dan we ons vaak realiseren. Ons denken, dus ook ons denken over onszelf, bepaalt voor een groot deel wat we leren, wat we vergeten, wat we creëren, kortom ons hele doen en laten. Er is een aangetoond verband tussen iemands levenshouding en zijn functioneren of tussen levenshouding en gezondheid.

Ons denken bepaalt ook ons gedrag voor een groot deel en is dus verantwoordelijk voor succes of falen voor tevredenheid of ontevredenheid. Het apex programma brengt onze denkstijlen in kaart om inzicht te krijgen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Op basis van onderzoek en praktijkervaring geven we aan waartoe bepaalde denkstijlen kunnen leiden in termen van gedrag.

Door middel van dit apex programma kunt u uw eigen ontwikkeling ter hand nemen. In de rapportage worden zowel prettige als minder prettige aspecten van uzelf benoemt In onze persoonlijke ontwikkeling worden we vaak gehinderd omdat we onze schaduw kanten over het hoofd zien. Als u dit Apex rapport ziet als het begin van een reflexie over uzelf dan kan het u helpen nieuwe wegen in te slaan, meer bevrediging in uw werk te vinden omdat u beter kunt vast stellen welke dingen bij u passen en dus welke zaken u goed zult doen en met meer plezier. Overigens apex staat voor Assessing Professional for EXcelence