Het zelfonderzoek

Wat is de concrete werkwijze:

Intakegesprek met uitleg van de aanpak, persoonlijk gesprek met de kandidaat. Hierin staan werkervaringen , ambities en persoonlijke kwaliteiten ondermeer centraal. Aan het einde hiervan volgt de feitelijke 'Apex' afname met behulp van een laptop. De kandidaat krijgt een 124 statements waarop hij kan aangeven of de stelling wel of niet of soms van toepassing is op hem.
Debriefingsgesprek Bespreking van het unieke persoonlijkheidsprofiel en het resultaat. Daarnaast een uitleg van de individuele aandachts- en verbeterpunten en de aanzet van de vertaling naar de professionele praktijk. De kandidaat krijgt een persoonlijk ontwikkelingswerkboek met een aantal opdrachten die zullen resulteren in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

Het totaal zal ongeveer drie en een half uur in beslag nemen. Daarna volgt
het maken van een kernrapportage door de adviseur met daarin de kernbevindingen en een functie- en een ontwikkelingsadvies. Deze rapportage gaat, na toestemming van de kandidaat, naar de opdrachtgever.